Omgekeerd inzamelen in Ter Kleefkwartier

 

Wat is omgekeerd inzamelen?

Tussen half november en begin december 2018 gaat uw wijk over op omgekeerd inzamelen. Dit houdt in dat er meer mogelijkheden komen om uw afval gescheiden aan te kunnen bieden.

Bewoners van een woning met voor- en/of achtertuin met achterom krijgen een duocontainer. Hiermee kunnen ze aan huis papier en plastic, blik en drinkpakken scheiden.

Voor woningen die niet geschikt zijn voor een duocontainer komen er andere oplossingen om afval dichter bij huis gescheiden aan te kunnen bieden. Er komen faciliteiten voor papier, plastic, blik en drinkpakken (PBD) en voor gft en etensresten. Dit kunnen duocontainers en gft-containers in standaard zijn die in de openbare ruimte worden geplaatst. Op andere plekken plaatsen we bovengrondse containers voor papier en voor plastic, blik en drinkpakken.

 

Planning

Inloopbijeenkomst voor bewoners

Eind september/begin oktober 2018 organiseren Spaarnelanden en gemeente Haarlem een inloopbijeenkomst voor bewoners van het Ter Kleefkwartier. Alle bewoners ontvangen hierover een uitnodiging per brief.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen bewoners vragen stellen over afval scheiden en de duocontainers. Ook ligt er een kaart van het Ter Kleefkwartier waarop de locaties van de nieuwe bovengrondse duocontainers, gft-containers, PBD-containers en papiercontainers staan ingetekend. Bewoners die geen duocontainer ontvangen, kunnen dan zien waar voor hen de dichtstbijzijnde locatie komt voor het gescheiden aanbieden van gft, papier/karton en plastic, blik en drinkpakken. De kaart zal ook digitaal te raadplegen zijn via www.wijscheidenafval.nl.

Uitrollen duocontainers en plaatsen containers in wijk

Ongeveer een week voor de levering ontvangen bewoners die een duocontainer ontvangen een brief met meer informatie. Ook bewoners die geen duocontainer ontvangen, krijgen een brief met informatie over het plaatsen van de containers in de openbare ruimte. In elke brief staat aangegeven wat voor de betreffende bewoner de dichtstbijzijnde nieuwe locatie is om gft en etensresten, papier/karton en plastic, blik en drinkpakken gescheiden weg te kunnen gooien.