Informatieavond De Meester

Datum: 
woensdag, 21 november, 2018 - 19:00 tot 21:30

De ontwikkelaar en aannemer organiseren een informatieavond op woensdag 21 november om het definitief stedenbouwkundig plan voor De Meester van Haarlem toe te lichten. Partijen vinden het belangrijk om de buurt en omwonenden op de hoogte te houden van de (bouw)plannen.
 
De ontwikkelaar wil na bijna 10 jaar van leegstand en bouwkundig verval in 2019, bijna 100 jaar na de eerste steenlegging, starten met het transformeren van het schoolcomplex naar een woongebouw van de 21e eeuw.


Procedure
Naar aanleiding van zienswijzen op het voorlopig ontwerp zijn aanpassingen gemaakt aan het laatst gepresenteerde ontwerp en stedenbouwkundig plan.Antwoorden op veel vragen van indieners of hoe de zienswijzen zijn verwerkt, zijn te vinden in de zienswijzennota. Deze is, samen met het stedenbouwkundig plan, in september vastgesteld door het college en de raadscommissie ontwikkeling – deze documentatie is te vinden via www.haarlem.nl/verspronckweg.

Programma
Ontwikkelaar en architect zijn die avond aanwezig om de plannen en het definitieve ontwerp te presenteren. Ook de maquettes van het plan zijn aanwezig. Er is daarnaast gelegenheid voor het stellen van vragen aan de aannemer over de bouwwerkzaamheden en situatie tijdens de aankomende bouw. De gemeente is aanwezig om de verdere procedure en vervolgstappen toe te lichten.

Om zo veel mogelijk omwonenden en belangstellenden persoonlijk te woord te kunnen staan, is er gekozen voor een inloopavond. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.30 uur.

Locatie

Verspronckweg 150 (hoofdingang)
Haarlem