De wijk

Het Kleverpark is een Haarlemse wijk die in de jaren 20 gebouwd werd. In een later stadium is nog enige nieuwbouw toegevoegd.

Over de grenzen van de wijk bestaan verschillende opvattingen.

Hiernaast ziet u de indeling zoals gebruikt in de verschillende gemeentelijke stukken zoals statistieken (buurtmonitor). Het betreft buurt 60. De Frans Halsbuurt (buurt 54) is onze naaste buur.

Volgens deze indeling behoren de nieuwbouw op het Ripperdaterrein (vanaf 2007) en het Deoterrein (vanaf 2011) tot het Kleverpark.

Ooit is echter bij de start van de bebouwing van het Ripperdaterrein afgesproken dat dit gebied bij de Frans Halsbuurt zou gaan horen. Dit om het verschil in grootte tussen beide wijken enigszins op te heffen.
En het Deoterrein zou bij het Kleverpark blijven horen.

De wijkraad Kleverpark heeft de GOEDE kaart (zie hieronder) als werkterrein.

 

Zie het wijkprofiel op de Haarlemse buurtmonitor.


 

 

 

 

 

Er zijn dus twee kaarten in omloop.

 

                          de "GOEDE"                                            en                                  de "FOUTE"